Dò kênh udp, rtp IPTV trên điện thoại sử dụng app progTV


Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progdvb.progtva


Mở app lên vào 


Main Menu 

-> Chọn tab TV Sources 

-> Chọn IPTV blind search.


Nhập các thông số mà mình cần vào trong bản như trong hình. 
Cuối cùng, chọn scan; App sẽ tự động dò kênh trong giới hạn do mình đặt ra.


Các phiên bản khác, xem ở đây: https//www.progdvb.com/

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách tạo list kênh IPTV m3u